Radosław Żmudziński z licencją Doradcy Restrukturyzacyjnego

25 lutego 2016

CMT Advisory ma przyjemność poinformować, że Radosław Żmudziński, Menedżer w Dziale Restrukturyzacji i Przekształceń, uzyskał licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 978.

9 lutego 2016 r. Radosław Żmudziński złożył ślubowanie i odebrał licencję uprawniającą go do wykonywania czynności określonych w art. 2 ust. 1 – 3 ustawy z dani 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2014 poz. 776 i z 2015 r. poz. 978).

Doradca restrukturyzacyjny to zawód powołany do życia ustawą, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. zmieniając tym samym ustawę o licencji syndyka z dnia 15 czerwca 2007 r.

Celem nadrzędnym działania doradcy jest ratowanie firmy, która popadła w tarapaty finansowe i uzdrawianie jej sytuacji w taki sposób, aby zapobiec ewentualnej upadłości. Doradca restrukturyzacyjny kontroluje poczynania zadłużonego przedsiębiorcy, doradza w zarządzaniu długiem, wspomaga proces negocjacji i zawierania układu z wierzycielami.

Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego może, poza świadczeniem usług doradztwa, pełnić funkcję nadzorcy lub zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz syndyka w postępowaniach upadłościowych (również dotyczących upadłości konsumenckiej). Dodatkowo osoba taka może pełnić funkcję zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy.

Obecnie licencję doradcy restrukturyzacyjnego posiada w Polsce mniej niż 1000 osób.