Relacja z I Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych

16 czerwca 2014

W dniach 28-29 maja odbył się I Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych. CMT Advisory było patronem merytorycznym tego wydarzenia.

W dniach 28-29 maja CMT Advisory jako partner merytoryczny brało udział w I Międzynarodowym Kongresie Firm Rodzinnych. Temat przewodni Kongresu, profesjonalizacja firm rodzinnych, zgromadził przedstawicieli firm rodzinnych z całej Polski, którzy wspólnie dyskutowali o wyzwaniach stojących przed rodzinną przedsiębiorczością. Bogaty program Kongresu i napięty grafik nie przeszkodziły uczestnikom w odbyciu wielu cennych dyskusji i rozmów.

Warto zwrócić uwagę, iż na Kongres dotarło wielu znamienitych mówców. Byli to między innymi: Ewald Raben, właściciel firmy Raben, prezentujący jego sposób na pokonanie bariery wzrostu, Mateusz i Tomasz Kowalewscy z firmy Hortimex, którzy wspólnie opowiedzieli o sukcesji w ich rodzinie, oraz dr Jacek Lipiec i Jacek Kołodzieski reprezentujący firmę Roleski omawiając ideę konstytucji firm rodzinnych.

Jednym z mówców kongresu był również Członek Zarządu CMT Advisory – dr hab. Maciej Stradomski, prof. UEP, który wspólnie z prof. Waldemarem Frąckowiakiem omówili silne i słabe strony firm rodzinnych w kontekście profesjonalizacji zarządzania obszarem finansów.

Głównym gościem Kongresu był prof. Peter May, którego wystąpienie dotyczyło strategii właścicielskich firm rodzinnych, a jego uzupełnieniem był występ dr Adrianny Lewandowskiej o strategii rozwoju firm rodzinnych.

W trakcie trwania wydarzenia można było również spotkać naszych pracowników i porozmawiać swobodnie przy kawie. Bardzo było nam miło osobiście spotkać, tych z Państwa, którzy mieli szansę wziąć udział w Kongresie.

Cieszymy się z możliwości wsparcia I edycji Kongresu i już teraz zapraszamy Państwa na następne edycje!