Rozdrobnienie w IT sprzyja aktywności M&A w branży – komentarz eksperta CMT dla ISB Tech

„Ostatnie dane z rynku M&A prezentują wprawdzie spadek wycen (mnożników transakcyjnych), jednak bazując na naszych doświadczeniach z historycznych projektów M&A możemy stwierdzić, że nawet w czasach gorszej koniunktury przedsiębiorstwa o cechach unikalnych, posiadające wyraźne przewagi konkurencyjne mogą być wyceniane po odpowiednio wysokim mnożniku – przewyższającym średnie rynkowe.”

Zapraszamy na portal ISB Tech, w którym Jakub Multański komentuje bieżącą sytuację na rynku IT.

Link do publikacji: Rozdrobnienie w IT sprzyja aktywności M&A w branży