Specjaliści CMT Advisory na Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych

19 maja 2016

W ubiegłą środę, 11 maja, w Warszawie odbył się Kongres Sektora Pożyczkowego organizowany przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych. Udział w kongresie wzięli przedstawiciele CMT Advisory: Menedżer Paweł Łągwa i Starszy Analityk Przemysław Grobelny.

CMT Advisory jako spółka doradztwa gospodarczego od lat wspiera firmy pożyczkowe w prowadzeniu ich działalności, w tym w szczególności w pozyskiwaniu finansowania i prowadzeniu procesów restukturyzacyjnych.

Kongres rozpoczął się przemową pana Andrzeja Rotera, Dyrektora Generalnego KPF. W trakcie pięciu sesji panelowych, uczestnicy wydarzenia mogli posłuchać o bilansie dokonań firm pożyczkowych w Polsce, perspektywie sektora finansowego z punktu widzenia wprowadzonych regulacji, zarządzania ryzkiem, strategii finansowych działalności oraz biznes-trendach sektora pożyczkowego.

Dla specjalistów CMT Advisory szczególne znaczenie miały panele poświęcone zarządzaniu ryzykiem i pozyskiwaniem finansowania, gdyż stanowiły one okazję do wymiany doświadczeń odnośnie wycen portfeli wierzytelności firm pożyczkowych, w których specjalizują się pracownicy naszej firmy.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, powstała w 1999 roku i w chwili obecnej skupia kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, firmy zarządzające wierzytelnościami oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. Przedstawiciele CMT Advisory systematycznie biorą udział w wydarzeniach organizowanych przez KPF, by na bieżąco śledzić trendy i kierunki rozwoju otoczenia rynku finansowego w Polsce.