Sprzedaż sieci aptek zakończona sukcesem

2 lipca 2015

Zespół CMT Advisory zakończył proces transakcyjny obejmujący sprzedaż polskiej sieci aptek jednemu z wiodących graczy na rynku.

Zespół CMT Advisory zakończył na początku czerwca transakcję obejmującą sprzedaż 100% udziałów w sieci aptek działającej w południowo-zachodniej Polsce. Prace obejmowały m.in. poszukiwanie inwestora, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, koordynację due diligence na platformie VIDARO oraz negocjacje z potencjalnymi inwestorami. Dzięki zaangażowaniu sprzedającego i kupującego transakcja została przeprowadzona szybko i efektywnie.

Na rynku aptecznym można zaobserwować postępującą konsolidację w wyniku której systematycznie rośnie globalny udział sieci aptek. Według danych IMS Health, postępuje zjawisko obejmujące zmniejszanie liczby pojedynczych aptek na rzecz wzrostu liczby aptek należących do sieci, przy czym saldo obserwowanych zmian jest dodatnie. W ciągu III kwartałów 2014 roku zamknięto 360 placówek indywidualnych, a otworzono 230 apteki indywidualne. Sieci aptek w tym samym czasie zamknęły 180 aptek, otwierając 581 nowych placówek. Z kolei w całym 2014 roku łącznie 795 aptek zostało przejętych przez inny podmiot. Kolejnym powodem postępującej konsolidacji rynku są dokonywane przez większych graczy rynkowych akwizycje, dzięki którym nabywcy są w stanie szybko zwiększać swój udział w rynku. Obecnie wśród sieci aptek posiadających 50 i więcej punktów znajduje się kilkanaście podmiotów, i to właśnie ta grupa graczy rynkowych najszybciej zwiększa liczbę posiadanych aptek.

CMT Advisory, dzięki realizacji licznych projektów w branży ochrony zdrowia oraz doświadczeniu zdobytemu poprzez realizację transakcji w różnorodnych branżach, jest w stanie efektywnie wspierać inwestujące sieci aptek w podejmowaniu działań zmierzających do konsolidacji rynku.