VIII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP

Praca doktorska pod kierunkiem naukowym dra hab. Macieja Stradomskiego, prof. UEP wyróżniona w VIII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych.

Kapituła Konkursu doceniła dysertację pt. „Polityka stóp procentowych bliskich zera a struktura finansowania i poziom inwestycji przedsiębiorstw”, którą opracowała dr Katarzyna Schmidt-Jessa.

Więcej o konkursie oraz jego laureatach można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego.