Wydłużone terminy na wywiązanie się z obowiązków dokumentacyjnych cen transferowych

16 marca 2018

15 marca 2018 roku ogłoszono Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i tym samym zmienia upływające w roku 2018 i 2019 terminy:

• sporządzenia dokumentacji podatkowej,

• złożenia urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,

• dołączenia do rocznego zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania (CIT/TP i PIT/TP)

z pierwotnego terminu do dnia złożenia zeznania podatkowego, na termin do ostatniego dnia dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.