Zakończenie transakcji kupna Tempo Finanse Sp. z o.o. (Finan Pożyczki)

9 listopada 2017

We wtorek, 31 października 2017 roku, sfinalizowana została transakcja zakupu 100% udziałów w kapitale zakładowym Tempo Finanse Sp. z o.o. przez Everest Finanse S.A., w której CMT Advisory wspierało nabywającego.

W dniu 31.10.2017 roku Everest Finanse S.A., spółka działająca na rynku krótkoterminowych kredytów konsumenckich pod marką „Bocian Pożyczki”, nabyła 100% udziałów Tempo Finanse Sp. z o.o. Sprzedającym była Eclipse Services LTD, spółka z siedzibą na Gibraltarze, wchodząca w skład grupy funduszy private equity ESO Capital. Przedmiotem działalności nabytej spółki jest podobnie jak w przypadku kupującego, udzielanie pożyczek gotówkowych w modelu zakładającym obsługę domową (tzw. home credit).

Łączna wartość transakcji wyniosła 56,7 mln zł. Cena transakcyjna została podzielona na cześć płatną w dacie podpisania umowy (38,7 mln zł) i część odroczoną (18,0 mln zł).

Everest Finanse S.A. jest jedną z największych instytucji pożyczkowych w kraju. Historia działalności pod marką „Bocian Pożyczki” sięga 2000 roku. Spółka posiada 28 oddziały, co czyni ją jedną z nielicznych firm z sektora off-line o zasięgu ogólnopolskim. Wartość aktywów Everest Finanse S.A. wynosi 0,7 mld zł.

Nabycie Tempo Finanse Sp. z o.o. jest największą transakcją na rynku firm pożyczkowych w Polsce w ostatnich latach. Szacuje się, że wartość portfela firm pożyczkowych w Polsce na koniec 2016 roku wyniosła 3,5 mld zł. Rynek ten od lat cechuje się systematycznym wzrostem – w ciągu 5 ostatnich lat wartość portfeli wierzytelności polskich firm pożyczkowych podwoiła się.

W ofercie CMT Advisory dedykowanej podmiotom z branży pożyczkowej i windykacyjnej znajduje się przygotowywanie wycen portfeli wierzytelności, analizy szkodowości portfeli wierzytelności, due diligence finansowe i biznesowe, pozyskiwanie finansowania, doradztwo strategiczne oraz doradztwo transakcyjne.