Zamknięcie transakcji zakupu biurowca dla Banku BPS S.A.

28 marca 2013

CMT Advisory pełniło rolę doradcy finansowego Banku BPS w transakcji zakupu biurowca przy ul. Grzybowskiej 81 w Warszawie.

Dnia 27.03.2013 roku spółka BPS Grzybowska 81 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. zawarła ze spółką G81 UDM Sp. z o.o. S.K.A. – podmiotu zależnego od UNIBEP S.A. – umowę dotyczącą sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz prawa własności posadowionego na niej budynku biurowego klasy A. Nieruchomość jest zlokalizowana przy ul. Grzybowskiej 81 w Warszawie. Celem jej zakupu jest pozyskanie przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. lokalizacji dla nowej siedziby Banku oraz podmiotów zależnych.

Całkowita wartość transakcji to 122 549 928,14 zł brutto.

Firma CMT Advisory Sp. z o.o. pełniła w transakcji rolę doradcy finansowego Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.