X
Daniel Cedro

Daniel Cedro, CIIA

Analityk

Wykształcenie i wyróżnienia

 • w trakcie studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa
 • absolwent studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, specjalność Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw
 • studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu Wyceny Przedsiębiorstwa i Modelowania Finansowego
 • Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu
 • licencjonowany makler papierów wartościowych
 • posiada tytuł Certified International Investment Analyst (CIIA)

Doświadczenie

 • Doradztwo transakcyjne M&A
 • Wyceny przedsiębiorstw
 • Opinie ekonomiczne

Hobby

 • Sporty siłowe
 • Branża gier komputerowych
Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt