X
Dariusz Zawadka

dr Dariusz Zawadka

Członek Zarządu

Wykształcenie i wyróżnienia

 • doktor nauk o finansach
 • absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • kształcił się również na Harvard University oraz London School of Economics
 • adiunkt w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Ekonomicznego
  w Poznaniu
 • makler papierów wartościowych i giełd wraz z uprawnieniami doradztwa inwestycyjnego

Doświadczenie

 • przeprowadzanie transakcji fuzji i przejęć
 • specjalista w obszarze wyceny spółek i modelowania finansowego
 • wykładowca Szkoły Giełdowej organizowanej przez GPW S.A.

Wybrane publikacje naukowe

 • Publiczny rynek kapitału wysokiego ryzyka
 • Rola wyniku finansowego i przepływów pieniężnych w budowie portfela inwestycyjnego
 • Financial Results Fluctuations as a Determinant of a Business Value
 • Przepływy pieniężne vs zysk księgowy jako nośniki wartości przedsiębiorstwa Determinanty upublicznienia przedsiębiorstw w ramach alternatywnych systemów obrotu
 • Premie i dyskonta w wycenie przedsiębiorstw. Zastosowanie teorii w praktyce

Hobby

 • zainteresowania związane z pracą zawodową - finansowanie przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju
 • w wolnych chwilach – gra w siatkówkę

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl