X
Maciej Zając

Maciej Zając

Menedżer

Wykształcenie i wyróżnienia

 • absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalność Inwestycje Kapitałowe
  i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa oraz specjalność Zarządzanie Inwestycjami
  i Nieruchomościami
 • doktorant studiów stacjonarnych w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • przygotowuje się do drugiego etapu egzaminu w ramach programu The Chartered Financial Analyst (CFA)
 • zwycięzca XI edycji konkursu EY Financial Challenger

Doświadczenie

 • realizacja procesów transakcyjnych po stronie kupna i sprzedaży przedsiębiorstwa
 • strukturyzowanie grup kapitałowych oraz doradztwo w działaniach reorganizacyjnych spółek
 • tworzenie modeli finansowych, wycena przedsiębiorstw oraz wartości niematerialnych
  i prawnych
 • realizacja projektów z obszaru doradztwa strategicznego

Wybrane projekty

 • zakup przedsiębiorstw z branż usług IT oraz przetwórstwa szkła
 • sprzedaż przedsiębiorstwa z branży usług zaopatrzenia stomatologicznego
 • modelowanie finansowe przedsiębiorstw z branż transportowej i obrotu gazem
 • reorganizacja grupy kapitałowej z branży usług budowlanych notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Hobby

 • zainteresowania zawodowe: procesy M&A, doradztwo strategiczne, restrukturyzacje
 • prywatnie: piłka nożna, kino lat 90’, podróże

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl