X
Przemysław Grobelny

dr Przemysław Grobelny, CFA

Partner

Wykształcenie i wyróżnienia

 • absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa oraz specjalność Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami
 • doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse
 • Adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
 • wykładowca na Studiach Executive MBA Poznań-Atlanta
 • studiował na Athens University of Economics and Business
 • posiada tytuł The Chartered Financial Analyst (CFA) nadawany przez CFA Institute
 • kierownik projektu badawczego "Wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego (ang. machine learning) w procesie modelowania taktycznej alokacji aktywów na rynku kapitałowym"

Doświadczenie

 • wycena spółek, portfeli wierzytelności, wartości niematerialnych i prawnych
 • budżetowanie i tworzenie prognoz i modeli finansowych
 • realizacja procesów transakcyjnych po stronie kupna i sprzedaży przedsiębiorstwa
 • wsparcie w pozyskiwaniu finansowania dłużnego
 • doradztwo finansowe w procesach restrukturyzacyjnych
 • doradztwo finansowe i biznesowe dla podmiotów z branży finansowej
 • strukturyzowanie grup kapitałowych oraz doradztwo w działaniach reorganizacyjnych spółek

Wybrane projekty

 • udział w kilku procesach restukturyzacyjnych polskich instytucji finansowych
 • udział w przygotowaniu fairness opinion dla czołowej polskiej spółki z sektora energii elektrycznej
 • przygotowanie opinii i wartości szkody majątkowej poniesionej przez działalnie Prezesa Zarządu na szkodę spółki na potrzeby procesowe
 • koordynacja due diligence biznesowego i finansowego instytucji pożyczkowej
 • doradztwo transakcyjne przy zbyciu know-how dla hiszpańskiej firmy farmakologicznej
 • restrukturyzacje i procesy reorganizacyjne podmiotów z sektora budowlanego, FMCG, handlowego i żywnościowego

Hobby

 • Zainteresowania: fuzje i przejęcia, rynek nieruchomości i wyceny wierzytelności
 • Prywatnie interesuje się sportami walki
Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: