X
Przemysław Grobelny

dr Przemysław Grobelny, CFA

Starszy Menedżer

Wykształcenie i wyróżnienia

 • absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalność Inwestycje Kapitałowe
  i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa oraz specjalność Zarządzanie Inwestycjami
  i Nieruchomościami
 • doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse
 • studiował na Athens University of Economics and Business
 • posiada tytuł The Chartered Financial Analyst (CFA) nadawany przez CFA Institute

Doświadczenie

 • wycena spółek, portfeli wierzytelności, wartości niematerialnych i prawnych
 • budżetowanie i tworzenie prognoz i modeli finansowych
 • realizacja procesów transakcyjnych po stronie kupna i sprzedaży przedsiębiorstwa
 • wsparcie w pozyskiwaniu finansowania dłużnego
 • doradztwo finansowe i biznesowe dla podmiotów z branży finansowej
 • strukturyzowanie grup kapitałowych oraz doradztwo w działaniach reorganizacyjnych spółek

Wybrane projekty

 • udział w kilku procesach restukturyzacyjnych polskich instytucji finansowych
 • udział w przygotowaniu fairness opinion dla czołowej polskiej spółki z sektora energii elektrycznej
 • przygotowanie opinii i wartości szkody majątkowej poniesionej przez działalnie Prezesa Zarządu na szkodę spółki na potrzeby procesowe
 • koordynacja due diligence biznesowego i finansowego instytucji pożyczkowej
 • doradztwo transakcyjne przy zbyciu know-how dla hiszpańskiej firmy farmakologicznej
 • restrukturyzacje i procesy reorganizacyjne podmiotów z sektora budowlanego, FMCG, handlowego i żywnościowego

Hobby

 • zainteresowania: fuzje i przejęcia, rynek nieruchomości i wyceny wierzytelności
 • prywatnie interesuje się sportami walki

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl