Alma przygotowuje się do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

W poniedziałek 17 lipca Alma złożyła do Sądu Rejonowego w Krakowie wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Alma Market chce sprzedać ZCP za ok. 94 mln PLN spółce Immonk, która prowadzi działalność marketu E. Leclerc znajdującego się w Warszawie. Spółka podała w komunikacie, że sprzedaż pozwoli na uzyskanie możliwie najkorzystniejszej ceny w prowadzonym procesie upadłościowym, a co więcej, zabezpieczy zadłużony podmiot przed spadkiem wartości i ograniczy koszty związane z upadłością. W związku z planowaną sprzedażą, wierzyciele mogą liczyć na szybsze i bardziej kompletne zaspokojenie swoich interesów oraz skrócenie czasu prowadzonego postępowania, które rozpoczęło się w połowie lutego 2017 roku.

Poniedziałkowy komunikat spółki został bardzo pozytywnie odebrany przez rynek. Zaraz po jego publikacji notowania Almy zostały zawieszone z powodu znacznego zainteresowania ze strony kupujących. Dopiero w godzinach południowych rynek został zrównany, a cena była o ok. 50% wyższa niż przed ogłoszeniem komunikatu. Na koniec dnia w którym została podana informacja o sprzedaży, cena oscylowała w graniach 0,60 PLN, natomiast 2 dni później przebiła poziom 1 PLN za akcję i utrzymała ten poziom do końca tygodnia.