Chiny inwestują w Novago

China Everbright International zainwestował 123 mln EUR w zarządzające odpadami Novago z Mławy.

Znajdująca się dotąd w portfelu inwestycyjnym Abrisu spółka, zmienia właśnie właściciela. China Everbright International, jedna z największych chińskich firm z sektora ekologicznego, dokonała akwizycji mławskiego przedsiębiorstwa inwestując 123 mln EUR (118 mln EUR to wartość spółki, a 5 mln EUR jej zadłużenie).

Przejęcie to wyraźnie wpisuje się w promowaną przez Komitet Centralny KPCh inicjatywę Nowego Jedwabnego Szlaku. Transakcja ta jest największą inwestycją chińskiego podmiotu w Europie Środkowo-Wschodniej w sektorze szeroko rozumianej ekologii i drugą akwizycją China Everbright International na Starym Kontynencie.

Przewagą konkurencyjną Novago jest kompleksowe przetwarzanie odpadów. Jak dotąd spółka skupiała się na produkcji paliwa alternatywnego RDF, wykorzystywanego w cementowniach, jednak w planach ma już budowę elektrociepłowni.

Rynek odpadów w Polsce jest bardzo perspektywiczny dla przedsiębiorców, szczególnie jeśli uda się ograniczyć szarą strefę. Według danych GUS z 2014 r. Polska wytwarza 10 mln ton odpadów komunalnych rocznie. Rynek odpadów będzie rósł nie tylko dlatego, że bogacące się społeczeństwo produkuje większe ilości śmieci, ale także ze względu na coraz bardziej restykcyjne normy unijne. W 2014 r. większość odpadów trafiała na składowiska, a do odzysku przeznaczono jedynie 44 proc., w tym 11 proc. — do przekształcenia termicznego z odzyskaniem energii.

Novago Sp. z o.o. inwestora szukała od lutego br.