Czy w 2014 roku nastąpi wielka fuzja w branży energetycznej?

27 listopada 2013 Zespół CMT Advisory Komentarze

W kulisach prowadzonej oferty publicznej akcji Grupy Energa S.A. spekuluje się na temat możliwego połączenia koncernów energetycznych w nadchodzącym roku. W jednej z ostatnich wypowiedzi minister skarbu Włodzimierz Karpiński zwrócił uwagę, iż rozważane są różne scenariusze kontynuowania prywatyzacji spółki w przyszłości, jednak obecnie ministerstwo skoncentrowane jest na największej w tym roku ofercie publicznej dotyczącej akcji Energa S.A. Przewidywana data debiutu grupy na rynku kapitałowym to 11 grudnia 2013 roku, a wartość oferty wynosi 2 830 000 000 zł, co stanowi ponad połowę wartości wszystkich ofert publicznych przeprowadzonych w 2013 roku.

W 2014 roku może być rozważana koncepcja stworzenia narodowego czempiona na rynku energetycznym. Przeszkodą do konsolidacji branży będzie uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która nie została udzielona dla transakcji przejęcia Energi przez PGE w 2011 roku. Planowana dwa lata temu fuzja wywołała dyskusję w branży, ponieważ doprowadziłaby do znacznej zmiany układu sił i dominacji rynku przez nowopowstały podmiot, który z kolei mógłby mieć problem ze sfinansowaniem niezbędnych nakładów inwestycyjnych na utrzymanie i modernizację posiadanej infrastruktury.

W dniu 26 listopada pełniący obowiązki prezesa zarządu PGE Piotr Szymanek zadeklarował, iż kierowane przez niego przedsiębiorstwo nie planuje zaangażowania kapitałowego w ramach publicznej emisji akcji Energi. Dla PGE korzystne byłoby przejęcie pakietu kontrolnego, natomiast zaangażowanie kapitałowe w ramach oferty publicznej oznaczałoby wyłącznie inwestycję portfelową. Brak zainteresowania zakupem akcji nie oznacza jednak całkowitej rezygnacji z planów przejęcia Energi, o których możemy usłyszeć w niedalekiej przyszłości.

Oferta publiczna Energi obejmuje do 141 522 067 akcji należących do Skarbu Państwa, stanowiących do 34,18 proc. kapitału spółki. W przypadku pozyskania inwestorów dla całego pakietu oferowanych akcji, w kolejnych latach możliwy będzie do zrealizowania drugi wariant prywatyzacji, w którym potencjalny inwestor mógłby objąć prawie 66% kapitału zakładowego spółki.

Grupa Energa jest jednym z czterech największych koncernów energetycznych w kraju obok PGE, Tauron oraz ENEA, obecnym m.in. w Gdańsku, Koszalinie, Słupsku, Toruniu, Olsztynie i Kaliszu. Zakres działalności podmiotu obejmuje wytwarzanie, dystrybucję oraz sprzedaż energii do odbiorców końcowych. Grupa Energa jest krajowym liderem jeśli chodzi o udział energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w produkcji ogółem.