Debiut Dino na GPW

21 marca 2017 Piotr Maślejak Komentarze

20 marca opublikowana została cena maksymalna wynosząca 33,5 zł za 1 akcję w publicznej ofercie spółki Dino Polska.

Wartość oferty na którą składa się 48,04 mln akcji, stanowiących 49% kapitału Dino Polska wyniesie 1,6 mld zł. Oznacza to, że jeżeli emisja zakończy się sukcesem będzie to największy debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2013 roku. Akcjonariuszem sprzedającym jest Polish Sigma Group S. à r. l. (należący do Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors). Pozostałe 51% akcji pozostanie u Tomasza Biernackiego – założyciela spółki Dino. Debiut spółki na GPW zaplanowano na około 21 kwietnia.

Na koniec 2016 roku w sieci Dino znajdowało się 628 supermarketów typu „proximity”. W porównaniu z rokiem poprzednim otworzono aż 117 nowych sklepów Dino. W związku z planowaną ekspansją sieci w północnej i wschodniej Polsce, grupa zakłada, że do 2020 roku w jej sieci znajdować się będzie ponad 1,2 tys. supermarketów. Obecnie sklepy sieci w większości położone są w mniejszych miejscowościach oraz na peryferiach dużych miast w zachodniej części Polski. Grupa Dino jest właścicielem większości gruntów i nieruchomości, na których zlokalizowane są supermarkety sieci.

W 2016 roku spółka Dino miała 151,2 mln zł zysku netto (wzrost o 23,7% rdr), 3 369,5 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 30,1% rdr) oraz 228,3 mln zł EBITDA (wzrost o 37,1% rdr). Marża brutto ze sprzedaży wzrosła o 0,3% do poziomu 22,9%.