Echo Investment na sprzedaż

Jedna z najstarszych inwestycji Michała Sołowowa – Echo Investment, została wystawiona na sprzedaż. Obecnie w portfelu polskiego miliardera znajduje się 45 procent akcji spółki, która według aktualnej kapitalizacji warta jest ponad 1,2 mld zł. Ponadto warto zwrócić uwagę, iż w przypadku dojścia transakcji do skutku, byłaby to największa transakcja giełdowa w tym roku. Przygotowanie sprzedaży 45-procentowego pakietu zostało zlecone londyńskiemu Citibank.

W 2013 roku na same inwestycje deweloper przeznaczył 775 mln zł, zaś przez 18 lat funkcjonowania zrealizował ponad 100 projektów o łącznej powierzchni 1 mln mkw. Obecnie Echo Investment planuje wykonać ponad 80 projektów o podobnej powierzchni jak poprzednie projekty. Plan ten ma być przeprowadzony w ciągu kolejnych 7-8 lat. W zeszłym tygodniu spółka rozpoczęła sprzedaż emisji obligacji dla inwestorów, o całkowitej wartości 200 mln zł. Pozyskany kapitał dłużny ma być wykorzystany na program inwestycyjny zakładający realizację wspomnianych wcześniej projektów. Dodatkową zachętą dla potencjalnego inwestora jest to, iż w ostatnim czasie Echo Investment w sposób istotny stał się lepiej postrzegany niż Globe Trade Centre (GTC), który przed kryzysem był lepiej wyceniany oraz uzyskiwał wyższe stopy zwrotu z inwestycji za granicą. Kapitalizacja Echo Investment w 2007 roku stanowiła około jednej trzeciej GTC, zaś już w 2013 roku była większa o 20% od kapitalizacji GTC.

Przyczyn sprzedaży Echo Investment przez Michała Sołowowa można upatrywać prawdopodobnie w kolejnych planach inwestycyjnych inwestora. W ostatnich latach miliarder pozyskiwał kapitał pochodzący z dywidendy z Synthosu, sprzedał Rovese oraz cztery zagraniczne spółki, co w rezultacie mogło przynieść dodatkowy kapitał w wysokości około 1,8 mld zł. Jednocześnie właściciel może chcieć wycofać swoje zaangażowanie ze spółki zanim taką decyzję ostatecznie podejmą OFE, które posiadają razem ponad 24% akcji.