Empik wstrzymany przez UOKiK – II faza postępowania

10 marca 2017 Karolina Kawka Komentarze

Na początku bieżącego roku spółka Empik S.A. złożyła w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek w sprawie przejęcia spółki Platon Sp. z o.o.

Platon sp. z o.o., który zajmuje się dystrybucja książek od 1995 roku jest jednym z większych dostawców książek w Polsce. Spółka współpracuje zarówno z tradycyjnymi księgarniami i bibliotekami, jak i dużymi sieciami, jak: Empik, Auchan, Tesco, Żabka, czy drogeriami takimi, jak Hebe i Rossman.

Obaj przedsiębiorcy prowadzą działalność na terenie całej Polski.

Zgoda UOKiK-u na przejęcie spółki Platon przez Empik umożliwi spółce włączenie do swojej grupy własnego dystrybutora, co z pewnością przyniesie wymierne korzyści w postaci oszczędności na współpracy z zewnętrznymi firmami. Owe oszczędności z kolei powinny przełożyć się na wzrost marży ze sprzedaży.

Dnia 7 marca 2017 roku UOKiK skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie planowanego przejęcia. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów (obowiązującej od 18 stycznia 2015 r.) postępowanie w sprawach koncentracji jest dwuetapowe (pierwszy etap trwa do miesiąca i w sprawach nieskomplikowanych kończy się decyzją). Sprawy szczególnie skomplikowane, w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku dokonania koncentracji, tym samym wymagające przeprowadzenia badania rynku przewidziane jest wydłużenie postępowania do maksymalnie 4 miesięcy.

Jak sam Urząd ogłosił w komunikacie przedłużenie procesu wydania decyzji związane jest przede wszystkim z brakiem wiarygodnych danych. Informacje udostępnione przez Empik opierały się jedynie na szacunkach. W związku z tym Prezes UOKiK postanowił przeprowadzić badanie rynku.