Fuzja potentatów branży cementowej i ożywienie na zachodnioeuropejskim rynku kontroli

W dniu dzisiejszym (7.04.2014 roku) została potwierdzona informacja o planowanej fuzji dwóch potentatów branży cementowej, w wyniku której powstanie największy producent cementu, o szacowanych obrotach przekraczających wartość 40 mld USD rocznie. Koncerny Holcim i Lafarge potwierdziły spekulacje medialne odnośnie prowadzonych negocjacji oraz ujawniły kulisy planowanej transakcji.

Wśród informacji przekazanych do publicznej wiadomości znalazł się między innymi komunikat, że transakcja ma być w całości przeprowadzona poprzez wymianę akcji.

Spodziewane efekty synergii kosztowej, związane z planowanym połączeniem, szacowane są na poziomie 1,4 mld EUR. Jest to nieco ponad 3% wartości rynkowej koncernów z sesji poprzedzającej oficjalne ogłoszenie intencji połączenia (4.04.2014 roku kapitalizacja rynkowa francuskiego Lafarge kształtowała się na poziomie 18,4 mld EUR podczas gdy szwajcarskiego Holcim wynosiła 26,2 mld EUR). Sfinalizowanie transakcji przewidywane jest na pierwszą połowę 2015 roku.

Jest to kolejna znacząca transakcja ogłoszona w ostatnim czasie przez zachodnioeuropejskie koncerny. Zgodnie z danymi Bloomberga, spółki z zachodniej części Starego Kontynentu w pierwszym kwartale bieżącego roku ujawniły planowane zakupy o wartości przekraczającej 149 mld USD, co stanowi poziom o blisko 60% większy niż w pierwszych trzech miesiącach 2013 roku. Dane te wskazują na najlepszy początek roku na europejskim rynku M&A od 2007 roku. Pod względem aktywności z zakresie akwizycji, zachodnioeuropejskie przedsiębiorstwa wyprzedziły w ostatnim czasie spółki z Ameryki Północnej i Azji.

Poprawę koniunktury na zachodnioeuropejskim rynku kontroli przypisuje się zwłaszcza polepszaniu warunków makroekonomicznych, które wpływają na większą skłonność przedsiębiorstw do agresywnego wzrostu. Transakcyjnemu klimatowi sprzyja obniżka stóp procentowych w Europie oraz poczynione zobowiązania EBC do wykupu obligacji krajów dotkniętych kryzysem. Odczyt marcowego wskaźnika PMI, który znajduje się blisko trzyletnich maksimów, również napawa optymizmem menedżerów podejmujących decyzje o kierunkach rozwoju przedsiębiorstw.