Fuzje i przejęcia jako droga do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej

18 września 2013 Zespół CMT Advisory Komentarze

Pracownicy jednej z renomowanych firm doradczych dokonali oceny podejścia przedsiębiorstw do procesów fuzji i przejęć. Większość podmiotów traktuje je jako indywidualne projekty, których realizacja może przynieść korzyści, natomiast tylko nieliczni widzą w fuzjach i przejęciach element strategii rozwoju służący zwiększaniu przewagi konkurencyjnej.

W ocenie autorów nabywcy osiągają sukces, jeśli podchodzą do procesów fuzji i przejęć analogicznie jak do pozostałych procesów biznesowych:

  • wykazują zaangażowanie w proces oraz odpowiednie przygotowanie poprzez stworzenie biznesplanu przedsięwzięcia,
  • przywiązują uwagę do swojej reputacji jako strona kupująca,
  • posiadają strategię dotyczącą danego przedsięwzięcia i wizję co do przyszłości przejmowanej jednostki,
  • zarządzają efektami synergii po zakończeniu transakcji szukając jak najwyższej wartości dodanej.

Kombinacja czterech powyższych elementów powinna zdaniem autorów artykułu przyczynić się do uzyskania znacznej przewagi na tle konkurentów biorących udział w procesie transakcyjnym oraz umożliwić dokonanie udanej integracji po zakończeniu akwizycji.

Istotne jest również podejście do transakcji. Wiele podmiotów zainteresowanych celem przejęcia dokonuje oceny jego dopasowania strategicznego oraz wyceny kapitałów własnych bazując wyłącznie na przeprowadzonym due diligence, w którym przeanalizowany zostaje faktyczny stan finansowy, prawny, podatkowy oraz technologiczny przedsiębiorstwa.

Prawidłowa ocena transakcji wymaga wzbogacenia przeprowadzonego badania o element strategicznej oceny procesu, który potwierdzi zdolności produkcyjne spółki, pozwoli ocenić istniejące relacje z partnerami biznesowymi, a także wykaże potencjał podmiotu.

Transakcje fuzji i przejęć są skomplikowanymi procesami, jednak właściwe podejście nabywcy może nie tylko pozwolić przedsiębiorstwu wygrać z potencjalnymi inwestorami, ale również wykorzystać pełen potencjał przejętego podmiotu i zyskać przewagę nad konkurencją rynkową.

Pełna treść artykułu