Innowacyjne emisje

Olsztyński producent drukarek 3D, firma Zortrax, to zdecydowanie jedno z najbardziej innowacyjnych polskich przedsiębiorstw. I nie chodzi tylko o profil działalności, ale przede wszystkim źródła jej finansowania.

W celu pozyskania kapitału potrzebnego do uruchomienia produkcji, Spółka zdecydowała się na zbiórkę pieniędzy poprzez najsłynniejszy serwis crowdfundingowy – Kickstarter. Zortrax zobowiązał się podjąć konstrukcji drukarki 3D, która dostępna będzie dla zwykłych konsumentów. Obietnica była na tyle przekonująca, że udało się pozyskać ponad 179 tys. USD zamiast planowanych 100 tys. USD.

W styczniu Zortrax zasłynął przede wszystkim kontraktem z firmą Dell, na dostawę 5 tysięcy swoich flagowych urządzeń M-200. Oprócz tego, przeprowadził w tym okresie prywatną emisję obligacji na kwotę 1,2 mln zł. Co ważne, nie było to podyktowane problemami z płynnością finansową, a chęcią szybszego rozwoju.

Obecnie Zortrax planuje uplasować 3-letnie obligacje na kwotę 10 mln zł, o 9-cio procentowym kuponie, tym razem w ramach oferty publicznej. Pozyskane środki będą przeznaczone na sfinansowanie produkcji pod otrzymane zamówienia oraz zakończenie prac badawczo-rozwojowych nad kolejnymi innowacyjnymi urządzeniami, tak aby było gotowe do wprowadzenia na rynek światowy jeszcze w tym roku.

Historia Zortraxu pokazuje, że nawet nowoczesne i innowacyjne firmy o krótkiej historii działalności są w stanie pozyskać kapitał na rozwój poprzez rynek kapitałowy. Warto zaznaczyć, że dzięki emisji obligacji, nie ma konieczności oddawania kontroli zewnętrznym inwestorom, co miałoby miejsce w przypadku emisji akcji.