Komputronik chce wyjść z GPW

19 kwietnia 2017 Jakub Multański Komentarze

13 kwietnia 2017 roku Zarząd spółki Komputronik S.A. poinformował o zamiarze wycofania przedsiębiorstwa z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

„Wraz z rodziną podjęliśmy decyzję o zamiarze całkowitego przejęcia spółki” – zakomunikował prezes Komputronika Wojciech Buczkowski.

Jako główny powód wyjścia spółki z GPW prezes spółki podał utrzymujący się od kilku lat boczny trend notowań, który przekłada się brak osiągania oczekiwanego poziomu zwrotu z inwestycji dla mniejszościowych akcjonariuszy. Warto także nadmienić, iż przy utrzymującej się negatywnej sytuacji na giełdzie spółka nie planuje w najbliższym czasie wypłat dywidendy. Obecna sytuacja w branży zmusza wręcz władze spółki do akumulowania kapitału.

„Wierzymy w długoterminowy wzrost wartości spółki, jednak rosnąca konkurencyjność branży, w której działa spółka, oddala perspektywy znaczącej poprawy marżowości. Działanie poza rynkiem regulowanym gwarantuje zwiększenie poufności prowadzonej działalności – ma to niebagatelne znaczenie wobec obecnej silnej asymetrii dostępu naszych konkurentów do informacji o nas. Dodatkowym impulsem są wysokie koszty funkcjonowania spółki na rynku publicznym.” – dodaje prezes Wojciech Buczkowski.

Jak można wyczytać z komunikatu podjęto już czynności zmierzające do wycofania podmiotu z GPW. Spółką, która ma przejąć pakiet akcji Komputronika jest Marinera Invest – wielkopolska firma współpracująca z WB iTotal (kontrolowaną przez obecnego prezesa Komputronika) oraz EKB (kontrolowaną przez Krzysztofa i Ewę Buczkowskich).

Do tej pory Marinera Invest ogłosiła wezwanie na 46,0% akcji Komputronika (4 507 987 akcji), aczkolwiek zamiarem wielkopolskiej spółki inwestycyjnej jest skup co najmniej 90,0% akcji komputerowego giganta. Marinera zaoferowała 6,5 zł za akcję, co przekłada się na wartość 29,3 mln zł.

Marinera dodaje, iż w przypadku osiągnięcia minimalnego progu – przejęcia 90,0% akcji Komputronika planuje przymusowy wykup pozostałych akcji i wycofanie spółki z GPW.

Źródłem finansowania transakcji przejęcia pakietu akcji ma być kredyt, który został spółce udzielony przez mBank.

Mniejszościowi akcjonariusze mogą zapisywać się na sprzedaż akcji Komputronika zgodnie z opisaną ofertą od 8 maja do 6 czerwca.