Lider prywatnych usług medycznych w Polsce stawia na przejęcia

Grupa medyczna Lux Med w ciągu ostatniego miesiąca poinformowała media o dwóch akwizycjach. Najpierw objęła kontrolę nad toruńskim Tomografem, a następnie nad spółką Sport Medika, znaną z warszawskiego szpitalu ortopedycznego Carolina Medical Center (CMC).

Tomograf Sp. z o.o. jest spółką świadczącą usługi z zakresu diagnostyki obrazowej metodami rezonansu magnetycznego i wielorzędowej tomografii komputerowej. Spółka posiada dwie placówki: w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu oraz w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. Dr. Ludwika Błażka przy ul. Poznańskiej 97 w Inowrocławiu, ponadto zatrudnia ponad 50 osób. Spółka Tomograf rok 2012 zakończyła przychodami w wysokości 8 413 868,80, EBITDA wyniosła 4 084 726,64 zł, a wartość kapitałów własnych 2 197 409,91 zł. Spółka ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Drugim obiektem przejęcia była Sport Medica S.A., która prowadzi szpital Carolina Medical Center – jeden z najnowocześniejszych prywatnych szpitali ortopedycznych w Europie. Lux Med nabył 80,9% akcji w spółce, stając się jej głównym udziałowcem. Carolina Medical Center specjalizuje się w ortopedii i medycynie sportowej. Ponadto szpital prowadzi działalność szkoleniową oraz badawczą. W ostatnim czasie w Carolina Medical Center dokonano m.in. przełomowego odkrycia w budowie wiązadeł krzyżowych. W przychodach spółki dominują usługi fee-for-service. Sport Medica w 2011 roku osiągnęła przychody w wysokości 29 105 710 zł, kapitały własne spółki wyniosły 8 354 070 zł.

W obu przypadkach wartość transakcji nie została ujawniona.

Spółka Lux Med, dzięki wsparciu przez międzynarodową grupę medyczną BUPA z pewnością będzie mogła w istotny sposób wesprzeć dalszy rozwój Carolina Medical Center. Jak twierdzi Anna Rulkiewicz – Prezes Grupy Lux Med: „To okazja do wymiany doświadczeń i połączenia ogromnych potencjałów, które mają szansę wspomóc rozwój medycyny sportowej i ortopedii w Polsce”.

Według Pani Anny Rulkiewicz działania konsolidacyjne wpisują się w realizowaną strategię spółki, która polega na dążeniu do świadczenia jak najbardziej kompleksowej opieki medycznej na terenie całego kraju.Ponadto Pani Rulkiewicz wyraża nadzieję, że synergie wynikające z dokonanych fuzji przyniosą korzyści zarówno pacjentom, jak i spółkom dołączającym.

O przejęciu w również pozytywny sposób wypowiada się Prezes Zarządu Sport Medica: „Posiadanie branżowego i strategicznego inwestora to dziś marzenie i dążenie wielu podmiotów na rynku usług medycznych w Polsce”. Przejęcia jeszcze mocniej zabezpieczą dobrą pozycję grupy Lux Med na polskim rynku prywatnych usług medycznych.