Nowości w ustawie o usługach płatniczych

16 lipca 2018 Jakub Gwizdała Komentarze

W czerwcu w życie weszły zmiany ustawy o usługach płatniczych. Zmiany wprowadzone przez nowelizacje dostosowują polskie prawo do unijnej dyrektywy PSD2 o usługach płatniczych. Ponadto, dążenie do rozwoju innowacyjności sektora finansowego weszło w skład celów KNF.

Nowelizacja wprowadza następujące nowości:

  • Inicjowanie transakcji płatniczej (Payment Initiation Services, PIS) usługa polegająca na udzieleniu dostawcy dostępu do rachunku i zainicjowanie płatności. Usługa dostarczana jest przez TPP (Third Party Provider).
  • Dostęp do informacji o rachunku (Account Information Services, AIS) usługa polegająca na przedstawieniu zagregowanych danych o rachunku lub rachunkach płatniczych. Usługa dostarczana jest przez TPP.
  • Mała instytucja płatnicza (MIP) instytucja mogąca być osobą fizyczną, prawną lub inną instytucją wpisaną do rejestru MIP prowadzonego przez KNF. MIP prowadzi działalność polegającą na dostarczaniu usług płatniczych, a wartość jej obrotu nie może przekroczyć 1,5 mln EUR miesięcznie.

Komentarz pochodzi z raportu Claim Value za II kwartał 2018 roku. Całość dostępna jest tutaj.