OEX zawarł przedwstępną umowę nabycia Archidoc

27 września 2016 Zespół CMT Advisory Komentarze

Jeden z liderów polskiego rynku outsourcingu sprzedaży zainteresowany nabyciem 100% akcji firmy działającej w obszarze zarządzania dokumentami.

21 września poinformowano, iż OEX S.A. zawarła z Teronita Holdings Limited przedwstępną umowę nabycia 100% akcji Archidoc S.A.

Wartość transakcji szacuje się na 17,86 mln zł.

Jak podano w komunikacie, spółka OEX oraz sprzedający, tj. Teronita Holdings zobowiązali się zawrzeć umowę przyrzeczoną do dnia 31 stycznia 2017 r., pod warunkiem, że do tej daty spełnione zostaną wszystkie zapewnienia i zobowiązania sprzedającego. Wyżej wymienione warunki zaistnienia umowy z udziałem OEX dotyczą m.in. obowiązku uzyskania zgody rady nadzorczej przez spółki, obowiązku uzyskania zgody prezesa UOKiK na transakcję, uzyskania niezbędnego finansowania przez przejmującego oraz przeprowadzenia kompleksowego due diligence.

Ponadto, z informacji zawartych w komunikacie wynika, iż emitent jest zobowiązany do dokonania oznaczonych dopłat do ceny sprzedaży na określonych w umowie warunkach i zasadach, uzależnionych od parametrów finansowych osiąganych przez spółkę Archidoc (m.in. wartości EBITDA i zadłużenia netto Archidoc) w latach 2016, 2017 i 2018. Umowa przewiduje dokonanie 3 dopłat.

Grupa OEX jest jednym z liderów polskiego rynku outsourcingu sprzedaży. Spółka oferuje kompleksowy pakiet usług związanych ze sprzedażą tradycyjną, kanałem e-commerce, a także ich integrację i obsługę w modelu wielokanałowym.

„Archidoc jest jedną z największych na polskim rynku firm, działających w obszarze zarządzania dokumentami. Oferuje szeroki zakres usług, obejmujący przede wszystkim fizyczną i elektroniczną archiwizację dokumentów, digitalizację i skanowanie, usługi back-office oraz elektroniczny obieg dokumentów. Archidoc współpracuje z największymi przedsiębiorstwami działającymi w kraju, między innymi w takich branżach jak: telekomunikacja, bankowość i finanse, ubezpieczenia, energetyka i administracja publiczna. Archidoc osiągnął w 2015 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 43,6 mln zł i EBITDA równą 4,6 mln zł” – jak podano w komunikacie.

W ostatnim czasie Grupa OEX wykazuje zainteresowanie przejęciami mniejszych podmiotów z branży IT. Oprócz nabycia Archidoc, grupa zdecydowała się także na zawarcie takiej samej umowy dotyczącej nabycia spółki Voice Contact Center, której głównym przedmiotem działalności jest obsługa i likwidacja szkód ubezpieczeniowych oraz prowadzenia infolinii dla takich branż takich, jak: medyczna, spożywcza, paliwa czy motoryzacyjna. Wartość niniejszej transakcji jest jednak znacznie niższa i wynosi 1 mln zł.