OT Logistics kupuje Sealand Logistics

4 sierpnia 2016 Paweł Wajde Komentarze

C. Hartwig Gdynia, spółka zależna OT Logistics, finalizuje warunkową umowę zakupu Sealand Logistics – spółki specjalizującej się w spedycji kontenerowej w Polsce.

Zdaniem prezesa OT Logistic Zbigniewa Nowaka zakup Sealand Logistics pozwoli firmie budować przewagę na rynku spedycji kontenerowej zarówno w Polsce jak i za granicą. Celem zakupu było wzmocnienie kompetencje w obszarze, w którym grupa nie miała dotychczas znaczącej pozycji rynkowej.

Zapłata nastąpi w transzach i jest finansowana ze środków własnych C.Hartwig Gdynia. Pierwsza transza, w wysokości 30 mln zł, została już opłacona; druga jest rozłożona na raty po 7 mln zł płatne w latach 2017-19, a wypłata trzeciej uzależniona została w dużej mierze od realizacji długofalowych celów finansowych Sealand Logistics.

Sealand Logistics oferuje usługi w zakresie spedycji kontenerowej, kolejowej, drogowej i lotniczej. Zawiera kontrakty na fracht morski w kierunku Dalekiego i Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej, Australii i całej Europy.

Z danych finansowych za rok 2015 wynika, że spółka wypracowała blisko 83 mln zł przychodów i nieco ponad 5 mln zł zysku.