PKO BP planuje złożyć ofertę na zakup Raiffeisen Bank Polska

Agencja Bloomberg informuje o możliwym przejęciu Raiffeisen Bank Polska przez PKO BP, powołując się na własne źródła.

Prezes PKO BP, Zbigniew Jagiełło, zapowiadał w maju br., że kierowany przez niego bank w swojej nowej strategii planuje, oprócz rozwoju organicznego, akwizycje. Przejęcia te nie będę miały jednak agresywnego charakteru. Po tej informacji gros analityków oceniało wówczas, że PKO BP może być zainteresowany przejęciem właśnie Raiffeisena pod warunkiem uprzedniego wydzielenia części portfela kredytów we frankach.

Pod koniec maja KNF poinformowała, iż uzna zobowiązanie odnośnie przeprowadzenia IPO Raiffeisen Bank Polska na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za wykonane, jeśli do końca 2016 r. bank zostanie podzielony, a część banku bez kredytów we frankach zostanie nabyta przez krajowy, giełdowy bank. Jeśli transakcja okaże się niemożliwą, Raiffeisen Bank Polska przeprowadzić ma IPO do połowy 2017 r.

Na początku czerwca PKO BP informował, że zarząd banku rekomenduje warunkowo przeznaczenie na dywidendę 1,25 mld zł, czyli 1 zł dywidendy na akcję. Gdyby jednak do 8 grudnia bank miał przejąć kontrolę nad innym podmiotem lub nastąpią zmiany regulacyjne, wypłata dywidendy zostanie wstrzymana.