Plany inwestycyjne JW Construction

JW Construction, spółka należąca do Józefa Wojciechowskiego, rozpoczyna program inwestycyjny na lata 2014 – 2016, który obejmie budowę 5.8 tys. mieszkań w 27 projektach w Warszawie, Gdyni, Łodzi oraz Katowicach. Dzięki wykupieniu gruntów po korzystnych cenach, firma planuje osiągnąć roczną sprzedaż na poziomie 1,5 – 2 tys. mieszkań. Cel ten ma być osiągnięty w 2015 roku. W tym roku spółka planuje przekroczyć sprzedaż na poziomie około 1,2 tys. mieszkań. Warto zwrócić uwagę, iż w pierwszym półroczu 2014 roku deweloperowi udało się znaleźć nabywców na prawie 500 mieszkań.

Plan inwestycyjny JW Construction zakłada rozpoczęcie budowy 2,3 tys. mieszkań w bieżącym roku, 1,3 tys. mieszkań w 2015 roku, zaś w 2016 roku ma być to 2,2 tys. mieszkań. Większość z tych inwestycji posiada już prawomocne warunki zabudowy lub pozwolenia. Warto podkreślić, iż tylko 10% nie posiada żadnego z wyżej wymienionych dokumentów. Efektem założonej strategii przez spółkę ma być zwiększenie przychodów oraz zysków, co ma na celu zredukowanie poziomu zadłużenia w przyszłości. Deweloper w ramach strategii mówi otwarcie, iż planuje spłacać, a nie rolować zadłużenie poprzez emitowanie obligacji. Głównym źródłem finansowania mają być przepływy ze sprzedaży wybudowanych mieszkań.

Ponadto warto podkreślić, iż od 18 lipca do końca miesiąca trwają zapisy na akcje serii C z prawem poboru. Dzięki emisji nowych akcji JW Construction planuje pozyskać około 125,9 mln zł. Tak pozyskane środki finansowe zostaną wykorzystane na redukcję długu z tytułu obligacji wobec głównego akcjonariusza jakim jest Józef Wojciechowski, zaś pozostała cześć zostanie wykorzystana na sfinansowanie wkładów własny dla wspomnianych wcześniej projektów mieszkaniowych.