Program Polskie Meble – Polska będzie największym eksporterem mebli w Europie

27 listopada 2017 Piotr Stobiecki Komentarze

Grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców jaką jest Polski Fundusz Rozwoju, uruchamia program wsparcia branży meblarskiej.

Sektor ten zajmuje drugie miejsce pod względem wartości eksportu netto wśród branż przetwórstwa przemysłowego w krajowej gospodarce. Program Polskie Meble jest inicjatywą PFR, która mierzy w stymulowanie rozwoju wzornictwa przemysłowego i tworzenia silnych polskich marek. Dzięki projektowi Grupy, do 2020 roku Polska ma stać się graczem nr 1 w Europie w wartości eksportu mebli, a do 2030 roku w wartości ich produkcji.

Według danych Eurostat na koniec 2015 roku zarejestrowanych w Polsce było łącznie ponad 16 tys. firm zajmujących się produkcją mebli, co było drugą największą liczbą w całej Unii Europejskiej. Więcej producentów było jedynie we Włoszech (18 tys.). Rozdrobniona polska branża meblarska wymaga konsolidacji, aby siła negocjacyjna wobec partnerów z innych krajów uległa poprawie. Integracja przedsiębiorstw na rynku rodzimym zapewni im lepszą pozycję przetargową również w przypadku akwizycji podmiotów zagranicznych.

W ramach Programu Polskie Meble będą uruchomione narzędzia takie jak: instrumenty finansowe, działania dotacyjne oraz promocyjne. Organizatorzy projektu zachęcają polskie firmy do większej aktywności w inwestycjach międzynarodowych. PFR jest gotowy do mniejszościowego zaangażowania kapitałowego w polskie firmy meblarskie, szczególnie przy projektach nastawionych na ekspansję zagraniczną, bądź fuzje i przejęcia. Po okresie 7-10 lat Grupa zamierza wycofywać się z inwestycji sprzedając pakiet właścicielowi lub inwestorom po wejściu na giełdę.

W ramach unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na wsparcie branży meblarskiej przeznaczono 200 mln zł, a dodatkowo na samą jej promocję od 20 do 50 mln zł. Poza bezpośrednimi dofinansowaniami oferowany będzie również pakiet finansowy obejmujący instrumenty zwrotne, których wartość może osiągnąć nawet 1 mld zł. Instrumenty te obejmują ubezpieczenia, kredytowanie, inwestycje kapitałowe Funduszu Ekspansji Zagranicznej (2-12 mln euro) oraz Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw (50-300 mln zł jako pakiety mniejszościowe).