PZU finalizuje akwizycję Link4

16 września 2014 Zespół CMT Advisory Komentarze

PZU konsekwentnie realizuje przyjętą strategię mającą na celu zwiększenie skali działania poprzez ekspansję międzynarodową, realizowaną m.in. poprzez akwizycje. Dzięki przejęciom, PZU ma plany zostać liderem w branży w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. W dniu 15 września 2014 roku sfinalizowana została kolejna transakcja – przejęcie Link4.

O planowanej transakcji rynek dowiedział się 17 kwietnia 2014 roku, kiedy to PZU zawarło umowę z RSA Insurance Group plc, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością założoną w Anglii i Walii z siedzibą w West Sussex w Wielkiej Brytanii, w ramach której miała m.in. nastąpić sprzedaż spółki Link4 polskiemu ubezpieczycielowi. O działaniach Grupy PZU pisaliśmy w komentarzu pt.: „PZU S.A. sfinalizowało transakcje przejęcia AAS Balta”.

Link4 to wiodące przedsiębiorstwo świadczące usługi typu direct w Polsce, czyli bezpośrednich zakupów ubezpieczeń przez Internet lub telefon. Rok 2013 spółka zakończyła zyskiem brutto na poziomie 30 mln zł. PZU otrzymało w sierpniu zgodę na przejęcie od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z kolei na początku września o transakcji pozytywnie wypowiedziała się Komisja Nadzoru Finansowego i tym samym spełnił się ostatni z warunków zawieszających nabycie firmy.

W wyniku dokonanej transakcji PZU nabyło 111.354.305 akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 100% kapitału zakładowego Link4, które upoważniają do 100% głosów na walnym zgromadzeniu. Wartość zamkniętej transakcji wyniosła ok. 93,89 mln euro.

Barbara Smalska, Członek Zarządu PZU S.A., o samej transakcji nabyciawypowiedziała się następująco: Link4 doskonale uzupełnia biznes PZU, skupiający się głownie wokół tradycyjnych kanałów sprzedaży – sieci agentów, placówek, mniejszych multiagencji oraz brokerów. Zastosowanie strategii dwóch marek pozwoli nam na oferowanie klientom szerszego pakietu produktów lepiej dopasowanego do ich potrzeb. Link4 pozostanie marką nowoczesną, skierowaną do ludzi dynamicznych, aktywnie poszukujących atrakcyjnych ofert.

Przejęcie Link4 nie oznacza zniknięcia marki z rynku. PZU będzie kontynuowało strategię realizowaną przez przejętą spółkę, czyli swoją ofertą ma przyciągać młodszych klientów, preferujących zakup polisy ubezpieczeniowej przez Internet bądź telefon.

Celem kolejnych transakcji, w ramach realizowanej strategii rozwoju Grupy PZU, mają być litewski Draudimas i estoński oddział duńskiego Codan Forsikring. W obu przypadkach polski ubezpieczyciel cały czas czeka jednak na zgody lokalnych regulatorów rynku.