PZU na rynku medycznym

Dnia 12 sierpnia 2014 roku zakończyła się kolejna transakcja na rynku medycznym z udziałem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. PZU TFI S.A. nabyła spółkę Elvita-Jaworzno Sp. z o.o. należącą do Tauron Polska Energia S.A. Kwota transakcji nie została ujawniona.

Sieć medyczna Elvita prowadzi działalność na południu Polski w 7 placówkach zlokalizowanych w Jaworznie, Libiążu, Katowicach, Ustroniu, Częstochowie i Będzinie. Wyniki finansowe Spółki w latach 2010 – 2012 utrzymywały się na stabilnym poziomie. Przychody Spółki wynosiły średnio 31 mln zł rocznie (2010 – 30 mln zł, 2011 – 31 mln zł, 2012 – 32 mln zł), przy zysku operacyjnym na średnim poziomie ponad 400 tys. zł (2010 – 534 tys. zł, 2011 – 311 tys. zł, 2012 – 440 tys. zł).

W maju 2014 roku PZU przejęło 100% udziałów Orlen Medica Sp. z o.o. za około 42,1 mln zł i 96,5% udziałów Prof-Med Sp. z o.o. za około 3,6 mln zł. Sprzedaż przychodni przez PKN Orlen S.A. stanowiła element realizacji strategii na lata 2013-2017 prowadzącej do koncentracji na jej podstawowej działalności. W wyniku transakcji PZU weszła w posiadanie dwóch przychodni w Płocku, Sanatorium Uzdrowiskowego „Krystynka” w Ciechocinku oraz spółki Prof-Med Sp. z o.o. należącej do włocławskiego Anwilu – spółki zależnej PKN Orlen S.A.

W czerwcu 2013 roku PZU TFI nabyło również pakiet mniejszościowy (6,78%) szpitalnej sieci EMC Instytut Medyczny S.A. za 11,6 mln zł, co pozwoliło na zwiększenie udziałów w tej spółce do 18,33%. Notowana na giełdzie spółka EMC Instytut Medyczny S.A. zarządza 8 szpitalami i 16 przychodniami w południowo-zachodniej Polsce.

Szansą na kolejną transakcję jest wygaśnięcie wyłączności na negocjacje z Polmedem przyznanej spółce Medicover. Giełdowa sieć medyczna świadczy usługi w całym kraju. Skonsolidowane przychody spółki w 2013 roku wyniosły 55 mln zł, przy 3 mln zł zysku operacyjnego. Natomiast w 2012 roku spółka osiągnęła przychody na poziomie 45 mln zł oraz stratę na działalności operacyjnej równą blisko 3 mln zł. W planach PZU jest posiadanie 450-550 placówek, których łączne przychody będą sięgać 500 mln zł.