PZU S.A. sfinalizowało transakcje przejęcia AAS Balta

W raporcie bieżącym PZU S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku Spółka poinformowała o zamknięciu transakcji nabycia akcji w spółce AAS Balta – lidera łotewskiego rynku ubezpieczeń należącej do Royal & Sun Alliance Insurance plc (RSA).

PZU S.A. nabyło 4 651 825 akcji AAS Balta o wartości nominalnej 1,00 łat łotewski stanowiących 99,995% kapitału zakładowego AAS Balta i upoważniających do 99,995% głosów na walnym zgromadzeniu AAS Balta.

Wartość transakcji wyniosła 48 683 620 EUR.

Akwizycja AAS Balta jest pierwszym krokiem realizacji umowy zawartej w kwietniu bieżącego roku.

Umowa z RSA przewiduje również przejęcie lidera rynku ubezpieczeń direct w Polsce – Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz lidera rynku litewskiego – Lietuvos Draudimas AB, a także przejęcie biznesu estońskiej spółki Codan Forsikring A/S. Zamknięcie transakcji uzależnione jest od zgody regulatorów rynków, na których działają przejmowane spółki oraz właściwych urzędów antymonopolowych.

Strategia spółki PZU S.A. na lata 2012-2014 zakłada, iż celem Podmiotu jest stworzenie istotnego biznesu poza granicami Polski. Plany akwizycyjne Spółki potwierdzają realizacje strategii ekspansji międzynarodowej.

Jak zauważa prezes zarządu PZU S.A. Andrzej Klesyk „Zakupione aktywa to spółki o zdrowym biznesie, działające na perspektywicznym, rozwijającym się rynku. Ważny jest też dla nas fakt, iż przejęcie realizujemy w krajach, które od dekady są w Uni Europejskiej. Od przyszłego roku wszystkie trzy kraje nadbałtyckie będą funkcjonowały w strefie Euro. To oznacza dla nas stabilność i przewidywalność.”

Zgodnie z harmonogramem wszystkie akwizycje powinny zostać sfinalizowane do końca 2014 roku. Łączna wartość spółek, które przejęto, to około 360 mln EUR.

Oferta produktów ubezpieczeniowych RSA w krajach bałtyckich skierowana jest zarówno dla klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych. Wartość aktywów RSA na koniec 2013 roku w krajach bałtyckich wyniosła ok. 309 mln EUR, a wartość aktywów netto wyniosła ok. 106 mln EUR. Za przejęte aktywa RSA w krajach bałtyckich PZU S.A. zapłaci ok. 270 mln EUR.

Link4 jest wiodącym liderem rynku w zakresie operacji typu direct w Polsce. Rok 2013 spółka zakończyła zyskiem brutto na poziomie 30 mln PLN. Aktywa netto wyniosły 134 mln PLN. Wartość przejęcia wyniosła ok. 90 mln EUR.