Wielkie przejęcie w branży kurierskiej – FedEx przejmuje TNT Express

Światowy lider branży kurierskiej FedEx Express podpisał warunkowe porozumienie, zgodnie z którym przejmie 100% akcji TNT Express za 4,4 mld euro. FedEx zaoferował cenę w wysokości 8 euro za jedną akcję TNT Express. Oferowana cena jest o 33% wyższa od ceny zamknięcia z dnia 2 kwietnia 2015 roku oraz o 42% wyższa w stosunku do średniej ceny ważonej z ostatnich trzech miesięcy.

Zamknięcie transakcji przewidywane jest na pierwszą połowę 2016 roku.

FedEx zamierza sfinansować transakcję z własnych środków oraz za pośrednictwem finasowania dłużnego.

Spółki przewidują, iż połączenie sił przyniesie znaczące korzyści operacyjne, handlowe, organizacyjne oraz finansowe, które nie mogłyby być w pełni osiągnięte, jeśli TNT Express pozostałoby samodzielnym podmiotem.

Jak skomentował Frederick W. Smith, prezes i dyrektor generalny FedEx Corp.: ” Ta transakcja pozwoli nam w krótkim czasie znacznie poszerzyć nasze portfolio o nowe trendy rynkowe panujące w międzynarodowym transporcie – zwłaszcza w aspekcie globalnego wzrostu znaczenia handlu elektronicznego – oraz umożliwi nam uzyskanie długoterminowego rentownego wzrostu”.

Z kolei Tex Gunning, dyrektor generalny TNT Express, skomentował: „Ta oferta pojawia się w czasie ważnych przemian w obrębie TNT Express. Byliśmy w pełni gotowi realizować wyznaczoną strategię samodzielnie. Pomimo tego, iż nie zabiegaliśmy o przejęcia, naprawdę wierzymy, że propozycja FedEx, zarówno ze względów finansowych, jak i niefinansowych, jest dobrą wiadomością dla wszystkich zainteresowanych stron.”

W ramach dalszych działań FedEx planuje ustanowić Komitet Integracji, który będzie sprawować kontrolę nad procesem transakcyjnym. Komitet będzie miał za zadanie ustalić oraz monitorować plan integracyjny tak, aby skutecznie zoptymalizować integrację połączonych spółek.

FedEx oraz TNT Expres będą dążyć do uzyskania wszelkich niezbędnych zgód od urzędów nadzorujących rynek. W 2012 roku o przejęcie TNT starał się United Parcel Service (UPS), wówczas oferował za holenderską spółkę 5,2 mld euro. Ostatecznie transakcja nie doszła do skutku z powodu sprzeciwu ze strony europejskich urzędów ochrony konkurencji.

TNT Express tygodniowo przewozi ponad 4,7 mln paczek, dokumentów oraz frachtów do ponad 200 krajów. Zatrudnia ponad 83 tys. pracowników na świecie oraz posiada 2 653 oddziałów, punktów przeładunkowych
i centrów sortowania. TNT dysponuje siecią efektywnych połączeń transportowych w Europie i Azji.

FedEx jest międzynarodowym liderem w dostawie przesyłek na określony czas. Każdego dnia roboczego przewozi ponad 3,6 milionów przesyłek do ponad 220 krajów i terytoriów.