Zaberd S.A. przedmiotem wykupu menadżerskiego

AVALLON MBO FUND II, fundusz private equity z siedzibą w Łodzi, specjalizujący się w transakcjach wykupów menadżerskich zrealizował kolejną inwestycję o charakterze MBO. Wartość transakcji nie została ujawniona.

W ramach transakcji wykupu menadżerskiego (MBO) Avallon wraz z liderem Grupy Menadżerskiej w osobie Prezesa Zarządu Zaberd S.A. – Pana Pawła Zawadzkiego oraz innymi kluczowymi członkami zespołu pracowniczego podpisali w dniu 30 kwietnia umowę kupna większościowego pakietu udziałów spółki Zaberd od Accession Mezzanine Capital. Avallon wraz z Grupą Menadżerską planują dynamiczny rozwój spółki.

Paweł Zawadzki, Prezes Zarządu Zaberd S.A. uważa, że pozyskanie partnera w postaci funduszu Avallon pozwoli na zapewnienie spółce stabilności finansowej, w efekcie czego możliwa będzie realizacja ambitnych planów. Prezes spółki podkreśla, że dziesiątki miliardów złotych, które w minionych latach zostały przeznaczone na budowę nowej infrastruktury drogowej  pociągnęły za sobą konieczność utrzymania nowopowstałych dróg i ciągów komunikacyjnych. To właśnie dynamiczny rozwój w tym segmencie ma doprowadzić do wzrostu wartości Zaberd S.A.

Robert Więcławski, Partner w Funduszu Avallon zwraca uwagę na fakt, iż Zaberd S.A. stanowi pierwszą inwestycję funduszu w spółkę z sektora usług związanych z utrzymaniem dróg i inteligentnych systemów sterowania ruchem, jednocześnie podkreśla, że znaczącą zachętą do inwestycji był zespół pracowników spółki, który tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem i odpowiednimi kompetencjami.

Zaberd S.A. jest spółką o profilu usługowym, której działalność koncentruje się na bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz kompleksowym utrzymaniem stanu dróg krajowych. Siedziba spółki znajduje się we Wrocławiu, dodatkowo spółka posiada oddziały terenowe. Na chwilę obecną Zaberd S.A. zatrudnia około 250 pracowników.

Avallon jest postrzegany jako pionier wykupów menadżerskich w Polsce (działalność w tym obszarze rozpoczął w 2001 roku). Zaberd S.A. stanowi czwartą inwestycję funduszu AVALLON MBO FUND II. Przedmiotami wcześniejszych inwestycji były: producent kosmetyków, opakowań oraz środków czystości, spółka świadcząca usługi z zakresu zakupów korporacyjnych oraz producent artykułów higienicznych codziennego użytku.