Zmiany w opodatkowaniu S.K.A.

Ogłoszony na koniec 2012 roku przez Ministra Finansów projekt zmian ustaw o podatkach dochodowych obejmuje sposób opodatkowania spółek komandytowo – akcyjnych (S.K.A.). Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami S.K.A. nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Opodatkowanie w S.K.A. pojawia się dopiero w momencie wypłaty dywidendy przez akcjonariuszy spółki.

Zapowiedź resortu finansów odnośnie planowanych zmian, które miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku, powoduje, iż rok 2013 jest prawdopodobnie ostatnim, w którym właściciele S.K.A. będą mogli skorzystać z dogodnych rozwiązań umożliwiających legalne obniżenie obciążeń podatkowych. W tym celu potrzebne jest szybkie podjęcie działań optymalizacyjnych, które zapewnią obniżenie obciążeń podatkowych za rok 2013 oraz za lata następne.

Wobec planowanych zmian, właściciele spółek funkcjonujących w formie S.K.A. powinni zaplanować odpowiednie działania, które pozwolą im uchronić się przed negatywnymi efektami zmian przepisów.

Oszczędności właścicieli spółek S.K.A. mogą zostać osiągnięte poprzez znaczące zmniejszenie podstawy opodatkowania dzięki podwyższeniu wartości amortyzacyjnej posiadanego majątku – szczególnie znaku towarowego.

CMT Advisory oferuje rozwiązania, które umożliwią ograniczenie negatywnego wpływu planowanych zmian Ministra Finansów w obowiązujących przepisach oraz gwarantuje właścicielom S.K.A. oszczędności podatkowe w 2013 roku oraz w latach następnych.