linkedin
27 czerwca 2016

CMT Advisory wspiera Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

CMT Advisory przekazało darowiznę pieniężną na "Klub 30", sekcję Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w ramach finansowania celów statutowych stowarzyszenia.

Każdego roku CMT Advisory angażuje się w działalność charytatywną uczestnicząc w zbiórkach pieniędzy lub przekazując darowizny na cele statutowe fundacji i stowarzyszeń. W tym roku umową darowizny związaliśmy się ze Stowarzyszeniem dr hab. n. med. Pawła Burchardta.

"Klub 30" jest strukturą o statusie sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, założoną w 1994 roku z inicjatywy prof. Leszka Ceremużyńskiego jako forum integracji dla młodych polskich kardiologów, którzy osiągnęli znaczący międzynarodowy sukces naukowy przed 40. rokiem życia.

Głównym celem działania Klubu jest integracja środowiska młodych polskich kardiologów poprzez wzajemne spotkania, informowanie się o prowadzonych badaniach naukowych, dzielenie się inspirującymi pomysłami badawczymi.

Formami działania Klubu są spotkania wiosenne (z prezentacją nowoprzyjętych członków), wyjazdowe w trakcie corocznego kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Sesje Naukowe w trakcie Kongresów PTK. Prace Klubu koordynowane są przez wybierany na 2-letnią kadencję Zarząd.

Pozostałe aktualności

14 czerwca 2018

Szkolenie z profesorem Aswathem Damodaranem

Przeczytaj
7 czerwca 2018

Finalizacja połączenia Grupy Mięsnej Gzella z Grupą Mięsną Sokołów

Przeczytaj
23 maja 2018

Tomasz Grudziński uzyskał tytuł CFA

Przeczytaj
18 kwietnia 2018

CMT Advisory wiodącym doradcą Katharsis Development podczas transakcji sprzedaży portfela parków handlowych na rzecz CPI Property Group

Przeczytaj
Wróć do listy