linkedin
5 stycznia 2016

Przejęcie polskiej firmy produkcyjnej Polipak Sp. z o.o. przez Sarantis Group

W czwartek, 17 grudnia 2015 roku, sfinalizowana została transakcja zakupu 70% udziałów w kapitale zakładowym Polipak Sp. z o.o. przez Sarantis Polska S.A., w której CMT Advisory pełniło rolę doradcy finansowego.

Sarantis Polska S.A. jest w 100% zależna od GR. SARANTIS S.A., która równocześnie przejęła funkcję zarządzania przedsiębiorstwem. Prace ekspertów CMT Advisory obejmowały m. in. przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz negocjacje z inwestorem. Jest to kolejny, zakończony sukcesem międzynarodowy proces transakcyjny wpisujący się w portfolio CMT Advisory.

Główny przedmiot działalności Polipak Sp. z o.o. stanowi produkcja oraz dystrybucja opakowań z folii polietylenowej – przede wszystkim worków na śmieci oraz worków foliowych. Spółka posiada prawie trzydziestoletnie doświadczenie, oferując wyroby spełniające bardzo wysokie parametry jakościowe. Szacuje się, że roczne przychody ze sprzedaży Polipak w 2015 roku, po wykluczeniu sprzedaży do Grupy Sarantis, wyniosą około 13,7 mln EUR, natomiast marża EBITDA może osiągnąć poziom 10%.

Grupa Sarantis, której główną siedzibą są Ateny, jest jedną z wiodących firm konsumenckich, oferującą produkty do codziennego użytku, takich jak kosmetyki czy produkty gospodarstwa domowego. Grupa utrzymuje silną międzynarodową obecność i sieć dystrybucyjną zajmując się eksportem produktów do ponad 35 krajów na świecie i posiada spółki zależne działające w dziewięciu krajach europejskich, m. in. w Polsce, Rumunii, Czechach, na Węgrzech i Portugalii. Spółka macierzysta Grupy Sarantis jest notowana na Ateńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 1994 roku.

Wartość nabycia wyniosła około 4,5 mln EUR i w całości została sfinansowana środkami własnymi. Przejęcie stanowi część strategicznego planu rozwoju Grupy Sarantis, opartego na penetracji obecnych rynków z jednoczesnym poszukiwaniem szans wzrostu na nowych rynkach. Przejęcie wzmocni grupę kategorii artykułów gospodarstwa domowego.

Początkowo Grupa Sarantis skupi się na przeniesieniu, w ciągu 2016 roku, całości produkcji worków na śmieci do Polipak Sp. z o. o., zmniejszając w ten sposób koszty produkcji. Równolegle będą trwały przygotowania do rozszerzenia biznesu marek własnych w całej Grupie, który ma nastąpić w kolejnym etapie, realizując tym samym główny cel strategiczny Grupy, którym jest zwiększanie aktywności działań w zakresie rozwijania marek własnych w kategorii artykułów gospodarstwa domowego.

Pozostałe aktualności

14 czerwca 2018

Szkolenie z profesorem Aswathem Damodaranem

Przeczytaj
7 czerwca 2018

Finalizacja połączenia Grupy Mięsnej Gzella z Grupą Mięsną Sokołów

Przeczytaj
23 maja 2018

Tomasz Grudziński uzyskał tytuł CFA

Przeczytaj
18 kwietnia 2018

CMT Advisory wiodącym doradcą Katharsis Development podczas transakcji sprzedaży portfela parków handlowych na rzecz CPI Property Group

Przeczytaj
Wróć do listy