Roszczenia o naprawę szkód gospodarczych. Duże wyzwanie przed sądami. – artykuł w Dziennik Gazeta Prawna

Wśród przedsiębiorców rośnie świadomość związana z dochodzeniem roszczeń o naprawę szkód gospodarczych. Dziś wiemy już, że wyzwaniem dla sądów będzie nie tylko ilość nowych powództw, ale również coraz trudniejsza natura takich sporów.

Powyższe zagadnienia przybliża w dzisiejszym wydaniu Dziennik Gazeta Prawna nasz Partner – Przemysław Grobelny, CFA, PhD. W artykule pt. Sądy będą się mierzyć z coraz większą liczbą coraz trudniejszych roszczeń o naprawę szkód gospodarczych. prezentuje między innymi historyczne podejście do wyceny szkody, aktualną sytuację, zmieniające się uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw oraz rosnącą rolę trudnych do wyceniania aktywów niematerialnych.