Sprzedaż firmy krok po kroku. Cykl dla Pulsu Biznesu

Na łamach Pulsu Biznesu rozpoczęliśmy współpracę w ramach cyklu praktycznych publikacji dotyczących sprzedaży firmy. Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym artykułem serii pt.: Sprzedaż firmy: krok po kroku, w którym nasz Partner – Paweł Łągwa – szeroko komentuje przebieg procesu transakcyjnego. Szczególny nacisk kładzie przy tym na kwestie związane z poufnością i udostępnianiem informacji na temat firmy w rozmowach z inwestorami.

Link do publikacji Pulsu Biznesu: Jak sprzedać firmę: krok po kroku

Zapraszamy również do zapoznania się z naszym artykułem, w którym przyglądamy się temu: jakie informacje, na jakim etapie procesu sprzedaży firmy ujawniać potencjalnym inwestorom: Sprzedaż firmy: odsłanianie kart przed inwestorem