Inwestycje alternatywne… z pasją

Inwestowanie i pomnażanie majątku jest nie mniej ważne jak samo zbudowanie kapitału. Właściciele firm rodzinnych nierzadko po odniesieniu sukcesu w biznesie i uzyskaniu wymiernych korzyści w postaci dywidend czy innych przepływów pieniężnych, a w szczególności po sprzedaży posiadanego przedsiębiorstwa, stają przed następującym dylematem: jak dalej powiększać wartość zgromadzonego majątku?

 

Warto mieć plan działania

Odpowiedź na postawione pytanie wcale nie jest trywialna, a pomocne może okazać się określenie strategii i rozpisanie jej w czasie. Stworzenie uproszczonej polityki inwestycyjnej na potrzeby rodziny strukturyzuje cały proces oraz pozwala uniknąć podjęcia pochopnych decyzji w wyniku nieprzewidzianych sytuacji. Taki nieformalny plan powinien zawierać m.in.:

  • Kwotę wolnych środków do zainwestowania
  • Wybrane klasy aktywów, w które będziemy inwestować
  • Horyzont czasowy inwestycji
  • Oczekiwaną stopę zwrotu
  • Tolerancję ryzyka

 

Miej ryzyko pod kontrolą

Swobodny przepływ kapitału znacząco ułatwia dostęp do inwestycji na całym świecie. Decydując o sposobie przeznaczenia posiadanej nadwyżki środków pieniężnych, warto skonfrontować możliwości dostępne na rynku polskim z inwestycjami zagranicznymi. Alokacja kapitału w różne klasy aktywów umożliwia zbudowanie zdywersyfikowanego portfela i zmniejsza jego ryzyko w stosunku do sytuacji, kiedy środki zostałyby ulokowane wyłącznie w jedną lub dwie klasy aktywów. Czyli mówiąc prostym językiem warto postąpić zgodnie z popularną w świecie finansów zasadą: „Nie wkładaj wszystkich jaj do jednego koszyka”.

 

Inwestycje alternatywne w portfelu

Ciekawym i wartym rozważenia sposobem osiągnięcia dywersyfikacji w ramach portfela jest uwzględnienie w nim inwestycji alternatywnych, które będą w niskim stopniu skorelowane z pozostałymi klasami nabytych aktywów. Warte uwagi są z pewnością inwestycje w dzieła sztuki czy przedsiębiorstwa we wczesnej fazie wzrostu. Innym sposobem osiągnięcia pożądanej dywersyfikacji jest powierzenie środków profesjonalnym doradcom, którzy zbudują portfel alokując środki w odpowiednie klasy aktywów, dostosowane jednocześnie do indywidualnych preferencji inwestora.

Oczywistym jest, że inwestowanie w alternatywne klasy aktywów ma nie tylko same zalety. Gdy jednak będziemy przeznaczać posiadany kapitał na cele zbieżne z naszymi zainteresowaniami, możemy osiągnąć dwa cele jednocześnie: zgłębiać interesujące nas zagadnienia, a zarazem zdobywać wiedzę potrzebną do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Bo jeśli można połączyć inwestycje z zainteresowaniami, dlaczego by nie sprawić sobie takiej przyjemności?