Nadzór właścicielski małego i dużego biznesu

8 marca 2016 Jakub Nowak Publikacje

Firma rodzinna, jak każde inne przedsiębiorstwo przechodzi przez różne etapy rozwoju. Jej specyfika przejawia się w zróżnicowaniu relacji występujących w ramach struktur przechodzących od relacji rodzinnych w biznesowe.

Te dwa obszary różnią od siebie wartości, które je charakteryzują oraz zadania, do realizacji których dążą. To właśnie złożoność firmy rodzinnej rodzi potrzebę wdrożenia odpowiednich mechanizmów nadzoru, których zadaniem jest zaangażowanie właściwych osób oraz instrumentów do podejmowania decyzji. Biorąc pod uwagę wspomniane fazy życia przedsiębiorstwa rodzinnego, a co się z tym wiąże jego wielkość i złożoność struktur, nadzór należy traktować jako proces, który odpowiada na aktualne potrzeby w zakresie zarządzania biznesem. Odpowiednio wdrożony oraz ewoluujący system nadzoru właścicielskiego pomaga chronić długoterminowe interesy członków rodziny, którymi są wzrost i ciągłość przedsiębiorstwa. Możliwe jest to dzięki narzędziom oraz zasobom, którymi dysponuje zewnętrzny nadzór, a których pozyskanie przez firmę może być nie tylko czasochłonne, ale i kosztowne. Wprowadzanie nadzoru pomaga często uporządkować organizację rodzinną, dostrzec jej słabe strony oraz ułatwić zmiany, poprzez brak emocjonalnego przywiązania do stworzonego przez rodzinę biznesu. Poprzez stworzenie swoistej mapy struktur i procesów usprawnia on system raportowania skupiając się na dostarczeniu właścicielom oraz kadrze zarządzającej informacji niezbędnych do efektywnego podejmowania decyzji.

Podsumowując zewnętrzny nadzór właścicielski jest silnym instrumentem, którego wdrożenie nie zawsze jest proste, jednak odpowiednio dobrany do potrzeb właścicieli, firmy oraz pozycji jaką w organizacji pełnią członkowie rodziny, może znacząco usprawnić funkcjonowanie firmy oraz przyczynić się do ochrony jej interesów, zarówno w mniejszych, jak i większych przedsiębiorstwach.