Perspektywy wykorzystania fundacji prywatnej przez firmy rodzinne w Polsce

18 października 2017 Maciej Stradomski Publikacje

Postępujący wzrost znaczenia firm rodzinnych w Polsce wydaje się być zjawiskiem niekwestionowanym. Abstrahując nawet od danych statystycznych, które potwierdzają wysoce istotną rolę przedsiębiorstw rodzinnych w tworzeniu PKB Polski, świadomość istnienia podmiotów, które wyróżniają się swoją specyfiką na poziomach: własnościowym, menedżerskim i operacyjnym staje się relatywnie powszechna. Na tej kanwie należy zbadać, jakie są bieżące i jakie mogą być przyszłe potrzeby społeczności firm rodzinnych, po to, by w dalszej kolejności zastanowić się, w jaki sposób ustawodawca może wyjść im naprzeciw.

Jedną z najbardziej istotnych kwestii poruszanych w kontekście wymaganych zmian instytucjonalnych tzw. otoczenia biznesu jest wdrożenie rozwiązań, które umożliwiałyby upodmiotowienie majątku rodzinnego (zarówno firmowego, jak również prywatnego) w celu jego wielopokoleniowego zarządzania. Obecnie w Polsce brakuje rozwiązań, które dawałyby możliwość zorganizowanego zarządzania majątkiem rodziny w sposób odpowiednio ustrukturyzowany i dedykowany. Odpowiedzią ustawodawcy na potrzeby zgłaszane w przedstawionym obszarze przez społeczność firm rodzinnych w Polsce mogłoby być wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji fundacji rodzinnej.

Pełna wersja artykułu autorstwa Macieja Stradomskiego i Macieja Zająca ukazała się w czasopiśmie Przedsiębiorczość i zarządzanie, tom XVIII, zeszyt 6, część 1: Firmy rodzinne – rozwój teorii i praktyki zarządzania. Całość dostęna online pod adresem: //bit.ly/2w5d7YT