X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

Inwestor finansowy

19 stycznia 2022

Kim jest inwestor finansowy?

Jest to inwestor, dla którego za główny cel realizacji transakcji przyjmuje się osiągnięcie odpowiedniej stopy zwrotu w założonym okresie inwestycji. Dlatego do inwestorów finansowych zalicza się najczęściej fundusze inwestycyjne, wśród których istotną rolę na rynku M&A odgrywają fundusze typu private equity.

Po transakcji inwestor finansowy prowadzi często bardziej pasywną politykę zarządzania przejętym przedsiębiorstwem w porównaniu do inwestora strategicznego. Pasywna polityka zarządzania jest ukierunkowana na najważniejsze decyzje zarządcze, zadania nadzorcze oraz wsparcie w rozwoju działalności. W związku z tym w wielu przypadkach dotychczasowy zarząd i/lub wspólnicy kontynuują prowadzenie spraw spółki realizując wspólną strategię rozwoju. Zespół dotychczasowej kadry może również zostać rozszerzony o menedżerów zewnętrznych – ekspertów w dziedzinach wymagających usprawnienia w danej firmie.

Istotnym aspektem dla inwestora finansowego jest strategia wyjścia (sprzedaży nabytego pakietu udziałów bądź akcji z zyskiem). Celem inwestycji jest zrealizowanie zysku, co jest możliwe po zwiększeniu wartości przedsiębiorstwa i sprzedaży udziałów bądź akcji po wyższej cenie, dlatego zakłada się, że po kilku latach (w ustalonym horyzoncie inwestycyjnym) lub osiągnięciu zakładanych wyników finansowych zostanie przeprowadzona kolejna transakcja, do której przystąpić mogą najczęściej zarówno dotychczasowi wspólnicy jak i nowi inwestorzy.

Inne artykuły

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: