CMT Advisory gościem na konferencji naukowej pt. „Rachunek przepływów pieniężnych może być łatwy!”

13 czerwca 2013

W dniu 12 czerwca 2013 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Rachunek przepływów pieniężnych może być łatwy!”. Gościem specjalnym tego wydarzenia była firma CMT Advisory Sp. z o.o., a prelekcję wygłosił dr hab. Maciej Stradomski.

Efektem współpracy naukowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz HLB M2 Audyt Spółka z o.o., w dniu wczorajszym tj. 12 czerwca 2013 roku, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rachunek przepływów pieniężnych może być łatwy!”, której gościem specjalnym była firma CMT Advisory Sp. z o.o.

Konferencja poświęcona została zagadnieniom teorii i praktyki przepływów pieniężnych, mających fundamentalne znaczenie dla oceny zdolności podmiotów gospodarczych do kontynuacji działalności. Ponadto w ramach realizowanego spotkania zaprezentowany został uniwersalny program komputerowy „Cash Flow System”, służący do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z ustawą o rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR 7).

Prelegent z ramienia CMT Advisory, dr hab. Maciej Stradomski, wygłosił referat na temat roli cash flow w wycenie przedsiębiorstwa.