Konferencja Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych

24 maja 2023

Rozpoczynamy udział w jakże ważnym, z perspektywy zarządzających przedsiębiorstwami, wydarzeniu czyli konferencji pt. „Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych” organizowanej przez Puls Biznesu.

Szczególnej uwadze polecamy punkt programu w temacie: „Kiedy zarząd MUSI złożyć wniosek o upadłość i co się stanie, jak tego nie zrobi?” z udziałem naszego Partnera dr. Przemysława Grobelnego, CFA.

Podczas panelu dyskusyjnego adw. dr Patryk Filipiak, adw. Rafał Kowalczyk oraz Przemysław Grobelny, CFA, PhD wspólnie będą szukać odpowiedzi na pytania takie jak:

► kiedy spółka staje się niewypłacalna, a kiedy „tylko” zagrożona niewypłacalnością?
► czym różni się przesłanka płynnościowa od zadłużeniowej?
► jakie znaczenie ma wartość majątku przy ocenie niewypłacalności?
► jak konkretnie zarząd powinien się zabezpieczyć na wypadek przyszłych roszczeń wierzycieli?
► jakie są rodzaje odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o upadłość w terminie? Czy grozi za to również kara pozbawienia wolności?
► czy złożenie wniosku o wszczęcie restrukturyzacji wystarczy, aby uniknąć odpowiedzialności?
► czy w razie niewypłacalności należy złożyć jednocześnie wniosek o upadłość i wniosek restrukturyzacyjny?

Szczegóły wydarzenia na stronie: https://lnkd.in/dTafq7dn