Praktycznie o transakcjach M&A – słownik definicji stosowanych w procesach fuzji i przejęć

7 marca 2022

W ramach Akademii M&A redagowanej przez ekspertów CMT Advisory oddajemy w Państwa ręce słownik M&A w praktyce, w którym wyjaśniamy znaczenie szeregu definicji, skrótów i haseł związanych z procesami transakcyjnymi.

Nasz słownik powstał z myślą o właścicielach i przedstawicielach firm, którzy przymierzają się do procesu sprzedaży przedsiębiorstwa lub realizacji strategii akwizycyjnych. Pragniemy zaznajomić ich ze specyfiką procesu oraz żargonu, jakim posługują się doradcy transakcyjni. Wybór terminów, kolejność haseł i sposób w jaki zostały przedstawione nie są przypadkowe. Zależało nam bowiem na takich opisach, które zaakcentują praktyczny wymiar prezentowanych zagadnień.

O słowniku pisaliśmy również w naszej Akademii M&A: Link

Zachęcamy do pobrania słownika w wersji PDF, który udostępniamy tutaj: M&A w praktyce – wyjaśniamy terminy transakcyjne

M&A w praktyce - słownik terminów transakcyjnych

Poniżej prezentujemy natomiast indeks poszczególnych haseł.

M&A Share Deal Cash-in
Cash-out Asset deal Exit
Sell side Buy side Target
Inwestor finansowy PE Inwestor strategiczny
MBO LBO Fire sale
Buy and build Add-on Buy and hold
Long list Short list NDA
Teaser Memorandum EBITDA
Adjusted EBITDA Mnożnik Dzień wyceny
EV Equity value NBO
LOI Term-sheet DD
VDD VDR PSPA / SPA
Repy MAC Indemnity
Non-solicitation Non-compete Change of control clause
SHA Tag along Drag along
Lock-up period Good leaver Bad lever
Opcja call Opcja put Strukturyzacja transakcji
Lewarowanie Debt push-down Dealbreaker
Binding Offer Exclusivity Long stop date
Debt & cash free Net debt Non-operating asset
Net working capital Earn-out Vendor loan
Locked box Signing Interim period
CPs Disclosure letter Closing
ESCROW