Wydzielanie aktywów spółki

18 marca 2020

Obecna sytuacja na rynkach wpływa na decyzje przedsiębiorców w zakresie wydzielania aktywów o kluczowym znaczeniu dla biznesu. Poprzez wydzielenie aktywów właściciele chcą zabezpieczyć kontrolę i wartość budowanego przez lata majątku. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia np. wśród spółek, które posiadają własne nieruchomości.

Rysuje się również trend wyodrębniania działalności prowzrostowych, często charakteryzujących się przewagą aktywów niematerialnych i niższymi kosztami stałymi, od majątku inwestycyjnego i tradycyjnych obszarów bazujących w głównej mierze na majątku materialnym (heavy assets). Przykładem skutków wywołanych przez Covid-19 jest ograniczenie sprzedaży w tradycyjnych sklepach stacjonarnych, które stwarza dodatkowe bodźce dla handlu elektronicznego. Piony e-commerce przejmują tym samym rolę motorów napędowych dla wielu przedsiębiorstw z branży detalicznej i hurtowej.

Wpływ koronawirusa powoduje, iż wielu właścicieli spółek posiadających długoletnią tradycję i rozpoznawalną markę, dąży do wyodrębnienia z podstawowej działalności niematerialnych składników majątku z uwagi na ryzyko utraty kontroli nad kluczowymi aktywami dla ich biznesu.

Przedsiębiorstwa podejmują działania minimalizujące skutki biznesowe związane z panującą pandemią np. poprzez wydzielenie kluczowych aktywów lub obszarów wzrostowych wraz z niezbędną infrastrukturą (np. e-sklepów) od tradycyjnej działalności operacyjnej. Przeprowadzenie tego typu działań wymaga oszacowania wartości godziwej przenoszonych niematerialnych aktywów, takich jak marka/znak towarowy, oprogramowanie czy domena internetowa.

CMT ofertuje wsparcie w zakresie identyfikacji i wyceny aktywów takich jak:

Jeśli chcieliby Państwo porozmawiać na temat opisanego zagadnienia i omówić realne możliwości, pozostajemy do dyspozycji.

Zapraszamy również do śledzenia naszego profilu na LinkedIn. Na bieżąco informujemy tam o nowych opracowaniach i komentarzach naszego autorstwa.

CMT Advisory na LinkedIn