Claim Value – raport za I kwartał 2018 roku

W majowej edycji raportu Claim Value można zapoznać się między innymi z:

  • podsumowaniem aktywności podmiotów z branży wierzytelności na rynku obligacji,
  • podsumowaniem informacji o najważniejszych fuzjach i przejęciach w branży,
  • przeglądem wybranych transakcji nabycia portfeli wierzytelności.

Zachęcamy również do zapoznania się z komentarzami naszych ekspertów, którzy przyglądają się:

  • „rywalizacji” pomiędzy firmami pożyczkowymi z sektora fintech a bankowcami,
  • kwestii ujemnego oprocentowania,
  • sytuacji na rynku wierzytelności po probelmach GetBack

 

Raport dostępny jest pod poniższym linkiem. Zapraszamy do lektury.

Kliknij, aby wyświetlić