Główne trendy w branży IT

Branża IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w gospodarce, a co za tym idzie, występujące zmiany są bardzo dynamiczne. Postępująca digitalizacja gospodarek światowych, w których ważną role odgrywają software house’y, zwiększa zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania. Właśnie z tego powodu przewidzenie co może się wydarzyć, jest bardzo trudne. Można jednak zauważyć wyróżniające się trendy. Wiele ciekawych trendów w branży IT przełoży się z pewnością na dużą aktywność M&A wśród software house’ów, jak i spółek IT tworzących własne produkty i oprogramowanie.

Rozproszona chmura

Jednym z trendów w branży IT jest rosnąca popularność rozproszonej chmury. Jest to model dystrybucji usług chmury publicznej do lokalizacji poza placówką operatora, dzięki któremu dane będą przechowywane w dowolnym miejscu. Według badań niezależnej agencji badawczej Gartner, ponad jedna trzecia organizacji postrzega inwestycje w chmurę jako jeden z trzech najważniejszych priorytetów, który ma wpływ na przewagę rynkową. Analitycy agencji przewidują, że do 2022 r. aż 75 proc. danych generowanych przez firmy będzie tworzonych i przetwarzanych przy pomocy tej technologii. Wykorzystanie chmury zaczyna być obecne również w innych branżach, co jest dla niej motorem napędowym. W Japonii trwają prace nad możliwością grania w najpopularniejsze tytułu gier w chmurze, co eliminuje konieczność inwestowania w drogi sprzęt przez graczy.

AI – sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja jest jednym z najpopularniejszych trendów w branży IT w ostatnich latach. Niektóre rozwiązania tego typu już zaczynają funkcjonować w kontrolowanych środowiskach, takich jak kopalnie i magazyny, ponadto zaczynają one powoli przechodzić do otwartych przestrzeni publicznych. Przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać inteligentne rzeczy na równi z tradycyjnymi zadaniami manualnymi i półautomatycznymi. Przykłady użycia mogą obejmować autonomiczną wysyłkę i zaawansowane rolnictwo, gdzie do autonomicznego prowadzenia gospodarstw będą tworzone algorytmy dla robotów. Dodatkowo sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przy analizowaniu Big Data. Może być to przydatne przy zarządzaniu przedsiębiorstwem, co przełoży się na zwiększenie efektywności i zmniejszenie kosztów. Dostawcy IT mogą tworzyć scenariusze i mapy interakcji klientów, by identyfikować istotne wartości biznesowe. Sztuczna inteligencja odgrywać będzie również kluczową rolę w segmencie cyberbezpieczeństwa.

Blockchain

Blockchain zapewnia działającym w jego strukturze i nieznającym się nawzajem partnerom bezpieczną interakcję w środowisku cyfrowym i wymianę informacji bez potrzeby posiadania jednego, scentralizowanego organu kontrolującego. Rozwiązanie to już teraz uznawane jest za przydatne w wielu dziedzinach życia codziennego, jednak ze względu na problem ze skalowalnością i interoperacyjnością, technika ta wciąż jeszcze nie dojrzała do wdrożeń korporacyjnych. Mimo to wiele firm pracuje nad tym, aby dostosować je do swoich potrzeb. Blockchain może zapewnić przejrzystość wymiany danych między ekosystemami biznesowymi, co wpłynie na obniżenie kosztów, skróci czas transakcji i usprawni przepływ pieniędzy. Według badań agencji Gartner, do 2023 roku Blochchain stanie się w pełni skalowany i będzie obsługiwać
zaufane prywatne transakcje. Spore nadzieje potwierdza fakt, że w 2019 roku, ponad 60% przebadanych CIO oczekiwało wprowadzenia tej technologii w ich przedsiębiorstwach w ciągu najbliższych trzech lat.

Internet of Things – Internet rzeczy

Technologia ta pozwala połączyć urządzenia z Internetem i ze sobą nawzajem, aby możliwa była wymiana ich danych. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe staje się zamknięcie drzwi na odległość, rozgrzanie piekarnika przy pomocy aplikacji i nawigowanie samochodu w trasie. Poza domowymi udogodnieniami, technologia ta coraz częściej wykorzystywana jest np. w sklepach, co może usprawnić obsługę klienta oraz w dokładniejszym stopniu dobrać odpowiedni produkt. Szacuje się, że do końca 2020 roku na świecie będzie 30 miliardów urządzeń korzystających z tej technologii, a trend będzie się utrzymywać. Dużą zmianą w sektorze będzie również rozwój IoT w segmencie gamingowym.

Machine Learning

Machine learning polega na samodzielnym uczeniu się algorytmów przez maszynę za pomocą przyswajanych przez nią danych. System ten najczęściej wykorzystywany jest przy rozwijaniu systemu GPS, natomiast znajduje również zastosowanie przy personalizowaniu usługi do klienta oraz przy wykonywaniu zadań, do których potrzebna jest ludzka inteligencja. Coraz więcej przedsiębiorstw stara się wprowadzić takie rozwiązania, dzięki czemu na rynku pojawiają się coraz bardziej zaawansowane produkty. Według badań Gartnera do końca 2020 roku wartość światowego rynku ma wynieść ponad 5 miliardów dolarów.